- شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 این سایت با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با دانش آموختگان دانشگاه تفرش امکان جدیدی فراهم گشته است تا این افراد پس از ثبت نام بتوانند با دانشگاه و دیگر اعضا در ارتباط باشند. در این رابطه اهداف ذیل مدنظر می باشد:

 

 

  • ایجاد بستر ارتباطی جهت تبادل اطلاعات با دانش آموختگان
  • استفاده از توانمندیها و تجربیات دانش آموختگان در ارتقاء اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • ایجاد زمینه ارتقاء علمی و تجربه تخصصی اعضاء
  • فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضاء
  •  
  •  

برای این منظور از شما دعوت می گردد جهت عضویت در جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه، فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.